ENCORRECTTEXT

Bevat informatie over de geselecteerde tekst wordt gecorrigeerd.

typedef struct _encorrecttext {NMHDR nmhdr;     / / kennisgeving koptekst
    CHARRANGE verleggingsrekening;  / / huidige selectie
    WORD seltyp;     / / selectie type
} ENCORRECTTEXT 
 

Leden

seltyp
Waarde die de inhoud van de nieuwe selectie aangeeft. Dit lid is SEL_EMPTY als de selectie leeg of een of meer van de volgende waarden is:
Waarde Betekenis
SEL_TEXT Tekst
SEL_OBJECT Ten minste één OLE-object
SEL_MULTICHAR Meer dan één teken van tekst
SEL_MULTIOBJECT Meer dan een OLE-object

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit structuren

Index