INTERPUNCTIE

De INTERPUNCTIE structuur bevat informatie over de leestekens gebruikt in een besturingselement rich edit.

typedef struct _punctuation {}
    UINT iSize;          / / grootte van tabel; Zie hieronder
    LPSTR szPunctuation;  / / interpunctie; Zie hieronder
} INTERPUNCTIE 
 

Leden

iSize
Grootte in bytes van buffer waarnaar wordt verwezen door de szPunctuation lid.
szPunctuation
Adres van de buffer die de interpunctietekens bevatten.

Opmerkingen

Deze structuur wordt alleen gebruikt in Aziatische versies van het besturingssysteem.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit structuren

Index