IRichEditOleCallback::ContextSensitiveHelp

Vertelt de toepassing dat het contextgevoelige help-modus in en uit moet overgang. Dit lid moet implementeren van de functionaliteit beschreven voor IOleInPlaceSite::ContextSensitiveHelp (zoals beschreven in de documentatie van de OLE).

HRESULT ContextSensitiveHelp ()  BOOL  fEnterMode  );
 

Parameters

fEnterMode
TRUE als contextgevoelige help modus; anders, FALSE.

Retourwaarden

Succes status retourneert.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richole.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit OLE-Interfaces, IRichEditOleCallback

Index