IRichEditOle::ConvertObject

Zet een object om een nieuw type. Deze oproep het object herladen maar dwingt niet een update; de beller moet dit doen.

HRESULT ConvertObject ()  LANG  iob, REFCLSID  rclsidNew, LPCSTR  lpstrUserTypeNew  );
 

Parameters

iob
Index van het object te converteren. Als deze parameter REO_IOB_SELECTION is, is het geselecteerde object wordt geconverteerd.
rclsidNew
Klasse-id van de klasse waarnaar het object moet worden geconverteerd.
szUserTypeNew
Gebruiker-zichtbaar typenaam van de klasse waarnaar het object moet worden geconverteerd.

Retourwaarden

Succes status retourneert. Gebruik GetScode een SCODE ophalen. S_OK kan op succes of E_INVALIDARG worden als de index van ongeldig is, of een SCODE terug van OLE.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richole.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit OLE-Interfaces, IRichEditOle

Index