IRichEditOle::InPlaceDeactivate

Vertelt een besturingselement rich edit te deactiveren van het actieve object in-place, eventuele.

HRESULT InPlaceDeactivate() 

Retourwaarden

Succes status retourneert. Kunt gebruiken GetScode een SCODE ophalen. Kunnen S_OK op succes of enige andere waarde geretourneerd door OLE. Geen fout geretourneerd als er geen actief object in-place.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richole.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit OLE-Interfaces, IRichEditOle

Index