IRichEditOleCallback::GetContextMenu

De aanvraag om een contextmenu te gebruiken op de rechter muisknop ingedrukt een query.

HRESULT GetContextMenu ()  WORD  seltyp,  LPOLEOBJECT  lpoleobj,  CHARRANGE veel  * lpchrg,  HMENU veel  * lphmenu  );
 

Parameters

seltype
selectietype
lpoleobj
Aanwijzer naar een OLEOBJECT structuur geven de eerste OLE-object geselecteerd als de selectie een of meer objecten anders NULL bevat. De beller moet gebruiken AddRef te hogen de referentietelling voor het object als het houdt op het.
lpchrg
Aanwijzer naar een CHARRANGE structuur waarin de huidige selectie.
lphmenu
Aanwijzer naar een variabele met het handvat van een contextmenu te gebruiken. Deze parameter wordt genegeerd als er een fout geretourneerd. Een besturingselement rich edit vernietigt het menu wanneer het klaar is met het, zodat de client niet moet.

Retourwaarden

Succes status retourneert.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richole.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit OLE-Interfaces, CHARRANGE, IRichEditOleCallback