EM_GETSELTEXT

Het EM_GETSELTEXT bericht wordt opgehaald van de geselecteerde tekst in een besturingselement rich edit.

EM_GETSELTEXT wParam = 0; 
lParam = (LPARAM) (LPSTR) lpBuf 
 

Parameters

lpBuf
Aanwijzer naar een buffer die de geselecteerde tekst ontvangt. De aanroepende toepassing moet ervoor zorgen dat de buffer groot genoeg is om de geselecteerde tekst.

Retourwaarden

Deze eigenschap retourneert het aantal tekens gekopieerd, niet met inbegrip van het afsluitende null-teken.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit berichten

Index