UNDONAMEID

[Dit is voorlopige documentatie en onderhevig aan veranderingen.]

Het type UNDONAMEID opsomming bevat waarden die aangeven soorten rijke bewerken controleacties die ongedaan gemaakt kunnen worden of redone. De berichten voor EM_GETREDONAME en EM_GETUNDONAME gebruiken dit type opsomming om een waarde te retourneren.

typedef enum _undonameid {}
  UID_UNKNOWN = 0,
  UID_TYPING = 1,
  UID_DELETE = 2,
  UID_DRAGDROP = 3,
  UID_CUT = 4,
  UID_PASTE = 5
} UNDONAMEID 
Enumerator waarde Betekenis
UID_UNKNOWN Het type actie voor ongedaan maken is onbekend.
UID_TYPING Operatie te typen.
UID_DELETE Operatie verwijderen.
UID_DRAGDROP Slepen en neerzetten.
UID_CUT Knippen.
UID_PASTE Plakbewerking.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit opsomming typen, EM_GETREDONAME, EM_GETUNDONAME

Index