ALINEAOPMAAK

De ALINEAOPMAAK structuur bevat informatie over de alinea-opmaak van kenmerken in een besturingselement rich edit. Deze structuur wordt gebruikt met de EM_GETPARAFORMAT en EM_SETPARAFORMAT berichten.

Rich Edit 2.0: De PARAFORMAT2 structuur is een rijke bewerken 2.0 uitbreiding van de ALINEAOPMAAK structuur. Rich edit 2.0 kunt u beide structuur gebruiken met EM_GETPARAFORMAT en EM_SETPARAFORMAT.

 typedef struct _paraformat {UINT cbSize; 
  _WPAD _wPad1; 
  DWORD-dwMask; 
  WORD wNumbering; 
  WORD wReserved; 
  LANGE dxStartIndent; 
  LANGE dxRightIndent; 
  LANGE dxOffset; 
  WORD wAlignment; 
  KORTE cTabCount; 
  LANGE rgxTabs [MAX_TAB_STOPS]; 
} ALINEAOPMAAK 
 

Leden

cbSize
Grootte in bytes van deze structuur. Moet worden ingevuld vóór doorgeven aan het besturingselement rich edit.
dwMask
Leden met geldige gegevens of kenmerken instellen. Deze parameter kan nul of meer van deze waarden worden:
Waarde Betekenis
PFM_ALIGNMENT De wAlignment lid is geldig.
PFM_NUMBERING De wNumbering lid is geldig.
PFM_OFFSET De dxOffset lid is geldig.
PFM_OFFSETINDENT De dxStartIndent lid is geldig en Hiermee wordt een relatieve waarde.
PFM_RIGHTINDENT De dxRightIndent lid is geldig.
PFM_STARTINDENT De dxStartIndent lid is geldig.
PFM_TABSTOPS De cTabStobs en rgxTabStops leden zijn geldig.

Als zowel PFM_STARTINDENT als PFM_OFFSETINDENT zijn opgegeven, voorrang PFM_STARTINDENT.

wNumbering
Waarde opgeven nummeringsopties. Dit lid kunnen nul of PFN_BULLET.
dxStartIndent
Inspringing, uitgedrukt in twips, van de eerste regel in de alinea. Als de alinea-opmaak wordt ingesteld en PFM_OFFSETINDENT is opgegeven, wordt dit lid beschouwd als een relatieve waarde die is toegevoegd aan de eerste inspringing van elke alinea getroffen.
dxRightIndent
Grootte, uitgedrukt in twips, de juiste inspringing, relatief ten opzichte van de rechtermarge.
dxOffset
Inspringing, uitgedrukt in twips, van de tweede regel en de volgende regels, relatief ten opzichte van de eerste inspringing. De eerste regel inspringt als deze lid negatief is, of Inspringing verkleinen tot is dat dit lid is positieve.
wAlignment
Waarde die aangeeft de alinea-uitlijning. Dit lid kan een van de volgende waarden worden:
Waarde Betekenis
PFA_LEFT Leden worden uitgelijnd met de linkermarge.
PFA_RIGHT Leden worden uitgelijnd met de rechtermarge.
PFA_CENTER Leden zijn gecentreerd.

cTabCount
Aantal tabs.
rgxTabs
Matrix van absolute stop tabposities.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit structuren, EM_GETPARAFORMAT, EM_SETPARAFORMAT, PARAFORMAT2

Index