IRichEditOleCallback::GetDragDropEffect

Hiermee kan de client de effecten van een drop-bewerking opgeven.

HRESULT GetDragDropEffect ()  BOOL  fDrag, DWORD  grfKeyState, LPDWORD  pdwEffect  );
 

Parameters

fDrag
TRUE is als de query voor een IDropTarget::DragEnter of IDropTarget::DragOver FALSE als de query is voor IDropTarget::Drop.
grfKeyState
Toets staat zoals gedefinieerd door OLE.
pdwEffect
Verwijzing naar de variabele die het effect normaal gebruikt door een besturingselement rich edit bevat. Bij terugkeer, is de variabele ingesteld op het effect gebruiken.

Retourwaarden

Geen retourwaarde.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richole.h.

Zie ook

Rijk overzicht van besturingselementen bewerken, Rich Edit OLE-Interfaces, IDropTarget::DragEnter, IDropTarget::DragOver, IDropTarget::DropIRichEditOleCallback

Index