IRichEditOleCallback::GetClipboardData

Hiermee kan de client zijn eigen klembordobject leveren.

HRESULT GetClipboardData ()  CHARRANGE ver  * lpchrg, DWORD  reco, LPDATAOBJECT ver  * lplpdataobj  );
 

Parameters

lpchrg
Aanwijzer naar de CHARRANGE structuur die het bereik aangeeft het klembordobject is voor.
reco
Klembord operatie vlag. Een van deze waarden kan worden.
RECO_COPY KopiŽren naar het Klembord.
RECO_CUT Naar het Klembord knippen.
RECO_DRAG Sleep operatie (slepen en neerzetten)
RECO_DROP Neerzetten (slepen en neerzetten).
RECO_PASTE Plakken vanaf het Klembord.

lplpdataobj
Pointer naar de pointer variabele die het adres van ontvangt de IDataObject uitvoering vertegenwoordigen het bereik dat is opgegeven in de parameter lpchrg . De waarde van lppdataobj wordt genegeerd als er een fout geretourneerd.

Retourwaarden

Succes status retourneert. Als de SCODE van de resulterende waarde E_NOTIMPL, maakt het besturingselement rich edit eigen klembordobject. Als de SCODE van de resulterende waarde een andere oorzaak dan defect E_NOTIMPL is mislukt de bewerking.

Syntaxisinfo

nbsp;†Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richole.h.

Zie ook

Rijk overzicht van besturingselementen bewerken, Rich Edit OLE-Interfaces, CHARRANGE, IDataObject, IRichEditOleCallback

Index