TEXTRANGE

De structuur TEXTRANGE ontvangt een bereik van tekst van een besturingselement rich edit. Deze structuur wordt ingevuld door het EM_GETTEXTRANGE bericht. De buffer waarnaar wordt verwezen door de lpstrText lid moet groot genoeg zijn om alle tekens en de teminating null-teken te ontvangen.

pedef struct _textrange {CHARRANGE verleggingsrekening; 
    LPSTR lpstrText; 
} TEXTRANGE 
 

Leden

verleggingsrekening
Bereik van tekens te krijgen.
lpstrText
Pointer naar de buffer te ontvangen van de tekst.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.
Unicode:Gedefinieerd als Unicode en ANSI structuren.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit structuren, EM_GETTEXTRANGE

Index