Rich Edit tekst operaties

Een toepassing kan verzenden berichten ophalen of tekst in een besturingselement rich edit zoeken. U kunt de geselecteerde tekst of een opgegeven tekstbereik ophalen.

De geselecteerde tekst in een besturingselement rich edit, gebruikt het EM_GETSELTEXT bericht. De tekst wordt gekopieerd naar de opgegeven karakter array. U moet ervoor zorgen dat de array is groot genoeg om de geselecteerde tekst plus een afsluitende null-teken te bevatten.

Een opgegeven tekstbereik ophalen, gebruiken het EM_GETTEXTRANGE bericht. De TEXTRANGE structuur gebruikt met dit bericht aangeeft van het tekstbereik ophalen en verwijst naar een karakter array die de tekst ontvangt. Hier opnieuw, de toepassing moet ervoor zorgen dat de array groot genoeg voor de opgegeven tekst plus een afsluitende null-teken is.

U kunt zoeken naar een string in een besturingselement rich edit met behulp van het EM_FINDTEXT bericht. De FINDTEXT structuur gebruikt met dit bericht Hiermee geeft u het tekstbereik zoeken en de tekenreeks wilt zoeken. U kunt deze opties ook opgeven als of de zoekopdracht hoofdlettergevoelig is.

Index