IRichEditOle::ImportDataObject

Een klembordobject importeert in een besturingselement rich edit, ter vervanging van de huidige selectie.

HRESULT ImportDataObject ()  LPDATAOBJECT  lpdataobj, CLIPFORMAT  cf, HGLOBAL  hMetaPict  );
 

Parameters

lpdataobj
Aanwijzer naar een DATAOBJECT structuur geven het klembordobject wilt importeren.
cf
Klembord-indeling te gebruiken of nul om de beste beschikbare indeling te gebruiken.
hMetaPict
Ingang naar een metabestand die de pictogramweergave van het van een object bevat. Gebruikt alleen als de DVASPECT_ICON aspect weergeven is vereist door de opdracht Plakken speciaal.

Retourwaarden

Succes status retourneert.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richole.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit OLE-Interfaces, IRichEditOle

Index