EN_IMECHANGE

Meldt dat een rijke bewerken van besturingselement ouder die de status van de IME-conversie heeft gewijzigd. Dit bericht is alleen beschikbaar voor Aziatische versies van het besturingssysteem.

EN_IMECHANGE
wParam = uID (WPARAM) (UINT);
lParam = (LPARAM) 0 

Parameters

uID
Id van het besturingselement rich edit.

Retourwaarden

Geeft als resultaat nul.

Opmerkingen

EN_IMECHANGE meldingen ontvangen, geeft u de vlag ENM_IMECHANGE in het masker met het EM_SETEVENTMASK bericht verzonden.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Niet-ondersteunde.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit Notification-berichten

Index