SELCHANGE

De SELCHANGE structuur bevat informatie die is gekoppeld aan een melding EN_SELCHANGE . Een besturingselement rich edit verzonden deze melding naar de bovenliggende venster wanneer de huidige selectie wordt gewijzigd.

typedef struct _selchange {NMHDR nmhdr; 
    CHARRANGE verleggingsrekening; 
    WORD seltyp; 
} SELCHANGE 
 

Leden

nmhdr
Kennisgeving koptekst.
verleggingsrekening
Nieuwe selectie bereik.
seltyp
Waarde die de inhoud van de nieuwe selectie aangeeft. Dit lid is SEL_EMPTY als de selectie leeg of een of meer van de volgende waarden is:
Waarde Inhoud van de selectie
SEL_TEXT Tekst
SEL_OBJECT Ten minste één OLE-object
SEL_MULTICHAR Meer dan één teken van tekst
SEL_MULTIOBJECT Meer dan een OLE-object

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit structuren, EN_SELCHANGE

Index