REQRESIZE

De REQRESIZE structuur bevat de aangevraagde grootte van een besturingselement rich edit. Een besturingselement rich edit stuurt deze structuur naar een bovenliggende venster als onderdeel van een melding van EN_REQUESTRESIZE.

typedef struct _reqresize {NMHDR nmhdr; 
    RECT rc; 
} REQRESIZE 
 

Leden

nmhdr
Kennisgeving koptekst.
rc
Verzocht nieuwe grootte.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit structuren, EN_REQUESTRESIZE

Index