EDITSTREAM

De EDITSTREAM structuur bevat informatie die een toepassing wordt doorgegeven aan een besturingselement rich edit in een EM_STREAMIN of EM_STREAMOUT -bericht. Het besturingselement rich edit gebruikt de gegevens om een stroom van gegevens overbrengen naar of uit het besturingselement.

typedef struct _editstream {DWORD-dwCookie; 
    DWORD-dwError; 
    EDITSTREAMCALLBACK pfnCallback; 
} EDITSTREAM 
 

Leden

dwCookie
Hiermee geeft u een toepassing gedefinieerde waarde waarmee het besturingselement rich edit aan de EditStreamCallback callback functie opgegeven door de pfnCallback lid doorgegeven.
dwError
Geeft aan dat de resultaten van de stream-in (lezen) of stream-out (schrijven) werking. Een waarde nul geeft geen fout. Een andere waarde dan nul kan worden de retourwaarde van de functie EditStreamCallback of een code die aangeeft dat het besturingselement is een fout opgetreden.
pfnCallback
Pointer naar een functie EditStreamCallback , een toepassing gedefinieerde functie die het besturingselement aanroept voor gegevensoverdracht. Het besturingselement roept de callback functie herhaaldelijk, overdracht van een gedeelte van de gegevens per oproep.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit structuren, EditStreamCallback, EM_STREAMIN, EM_STREAMOUT

Index