IRichEditOle::HandsOffStorage

Vertelt een besturingselement rich edit om de verwijzing naar de opslaginterface gekoppeld aan het opgegeven object vrij te geven. Deze oproep van het object niet aanroept IPersistStorage::HandsOffStorage methode, de beller moet dat doen.

HRESULT HandsOffStorage ()  LONG iob );
 

Parameters

iob
Index van het object waarvan opslag is worden vrijgegeven. Als deze parameter REO_IOB_SELECTION is, is van het geselecteerde object opslag worden vrijgegeven.

Retourwaarden

Succes status retourneert. Gebruik GetScode een SCODE ophalen. S_OK kan op succes of E_INVALIDARG worden als de index ongeldig is.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richole.h.

Zie ook

Rijk overzicht van besturingselementen bewerken, Rich Edit OLE-Interfaces, IPersistStorage::HandsOffStorage, IRichEditOle

Index