ENSAVECLIPBOARD

Bevat informatie over objecten en tekst op het Klembord.

typedef struct {}
  NMHDR nmhdr;    
  LANGE cObjectCount; 
  LANGE cch;      
} ENSAVECLIPBOARD 

Leden

nmhdr
Kennisgeving koptekst.
cObjectCount
Aantal objecten op het Klembord.
cch
Aantal tekens op het Klembord.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit structuren

Index