EN_OLEOPFAILED

Meldt dat een rijke bewerken van besturingselement bovenliggende venster dat de handeling van een gebruiker op een OLE-object is mislukt.

EN_OLEOPFAILED
wParam = uID (WPARAM) (UINT);
lParam = (LPARAM) (ENOLEOPFAILED *) lpeoof 

Parameters

uID
Id van het besturingselement rich edit.
lpeoof
Aanwijzer naar een ENOLEOPFAILED structuur dat informatie over de mislukking bevat.

Retourwaarden

Geeft als resultaat nul.

ENOLEOPFAILED

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit Notification-berichten