EN_STOPNOUNDO

Meldt dat een rijke bewerken van besturingselement bovenliggende venster waarin een actie is opgetreden waarvoor het besturingselement genoeg geheugen de toestand ongedaan maken te handhaven kan geen toewijzen. Een besturingselement rich edit verzendt dit bericht melding in de vorm van een WM_NOTIFY bericht.

EN_STOPNOUNDO
wParam = uID (WPARAM) (UINT);
lParam = (LPARAM) (NMHDR ver *) lpNmHdr 

Parameters

uID
Id van het besturingselement rich edit.
lpNmHdr
Aanwijzer naar een NMHDR structuur.

Retourwaarden

Geeft als resultaat nul tot doorgaan met de actie, niet-nulzijnde om het te stoppen.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rijk overzicht van besturingselementen bewerken, Rich Edit Notification-berichten, NMHDR, WM_NOTIFY

Index