LockResource

De LockResource functie Hiermee vergrendelt u de opgegeven resource in geheugen.

LPVOID LockResource) HGLOBAL  hResData / / verwerken tot bron te vergrendelen);
 

Parameters

hResData
Ingang naar de resource worden vergrendeld. De functie LoadResource retourneert dit handvat.

Retourwaarden

Als de geladen resource is vergrendeld, is de retourwaarde een aanwijzer naar de eerste byte van de bron; anders, het is NULL.

Opmerkingen

Probeert te vergrendelen een resource met behulp van de greep geretourneerd door de FindResource of de FindResourceEx functie zal niet werken. Krijg je terug een waarde die is onjuist en wijst naar willekeurige gegevens.

Wanneer u klaar met een versneller tabel, bitmap, cursor, pictogram of menu bent, kunt u de bijbehorende geheugen vrijgeven door te bellen naar een van de functies in de volgende tabel.

Resource Release-functie
Accelerator tabel DestroyAcceleratorTable
Bitmap ObjectVerwijderen (DeleteObject)
Cursor DestroyCursor
Pictogram DestroyIcon
Menu DestroyMenu

Het systeem automatisch verwijdert deze bronnen wanneer eindigt het proces waardoor ze zijn gemaakt, echter de juiste functie bespaart geheugen en vermindert de grootte van de werkset van het proces.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winbase.h.
Bibliotheek importeren:Gebruik kernel32.lib.

Zie ook

Bronnen overzicht, Resource functies, FindResource, FindResourceEx, LoadResource

Index