SizeofResource

De functie SizeofResource retourneert de grootte, in bytes, van de opgegeven resource.

(DWORD-SizeofResource HMODULE  hModule, / / resource-module verwerkenHRSRChResInfo / / resource verwerken);
 

Parameters

hModule
Ingang naar de module waarvan het uitvoerbare bestand de resource bevat.
hResInfo
Ingang naar de resource. Dit handvat moet worden gemaakt met behulp van de functie FindResource of FindResourceEx.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de geretourneerde waarde het aantal bytes in de resource.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winbase.h.
Bibliotheek importeren:Gebruik kernel32.lib.

Zie ook

Bronnen overzicht, Resource functies, FindResource, FindResourceEx

Index