MESSAGE_RESOURCE_DATA

De MESSAGE_RESOURCE_DATA structuur bevat informatie over opgemaakte tekst voor weergave als een foutbericht wordt weergegeven of in een berichtvenster weergegeven in een bericht tabel resource.

typedef struct _MESSAGE_RESOURCE_DATA {ULONG NumberOfBlocks; 
    MESSAGE_RESOURCE_BLOCK blokken [1]; 
} MESSAGE_RESOURCE_DATA, * PMESSAGE_RESOURCE_DATA 
 

Leden

NumberOfBlocks
Hiermee geeft u het aantal MESSAGE_RESOURCE_BLOCK structuren.
Blokken [1]
Matrix die het nummer van MESSAGE_RESOURCE_BLOCK structuren aangegeven door de NumberOfBlocks -lid bevat. Het lid MESSAGE_RESOURCE_BLOCK blokken [1] is een tijdelijke aanduiding voor de array variabele lengte van blokken.

Opmerkingen

Een MESSAGE_RESOURCE_DATA structuur kan bevatten een of meer MESSAGE_RESOURCE_BLOCK structuren, die elk een of meer MESSAGE_RESOURCE_ENTRY structuren bevatten kunnen.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winnt.h.

Zie ook

Bronnen overzicht, Resource structuren, MESSAGE_RESOURCE_BLOCK, MESSAGE_RESOURCE_ENTRY

Index