Eigenaar getekende menu's en het WM_DRAWITEM bericht

Wanneer het item moet worden getekend (bijvoorbeeld wanneer het voor het eerst wordt weergegeven of wanneer de gebruiker het selecteert), verzendt het systeem het bericht WM_DRAWITEM naar de venster-procedure van de menu's eigenaar venster. Dit bericht bevat een aanwijzer naar een DRAWITEMSTRUCT structuur, die informatie over het item bevat, met inbegrip van gegevens die een toepassing aan het toegewezen kan item. Bovendien, bevat DRAWITEMSTRUCT vlaggen die geven de status van het item (zoals schimmel of gecontroleerd), evenals een rechthoek en een device-context die de toepassing gebruikt om het item aan.

Een toepassing moet het volgende tijdens het verwerken van het bericht WM_DRAWITEM doen:

  1. Bepalen het type tekening dat nodig is. Om dit te doen, Controleer het lid itemAction van de DRAWITEMSTRUCT structuur.
  2. Teken het menu-item op passende wijze, met behulp van de omsluitende rechthoek en apparaat context verkregen uit de structuur DRAWITEMSTRUCT . De toepassing moet trekken alleen binnen de rechthoek. Omwille van de prestaties, doet het systeem niet clip delen van de afbeelding die buiten de rechthoek zijn getrokken.
  3. Herstellen van alle GDI-objecten geselecteerd voor het menu-item device-context.

Als de gebruiker het menu-item selecteert, wordt het systeem het lid itemAction van de DRAWITEMSTRUCT structuur wordt ingesteld op de waarde ODA_SELECT en stelt u ODS_SELECTED in het itemState -lid. Dit is een toepassing van cue te herschrijven het menu-item om aan te geven dat deze is geselecteerd.

Index