TPMPARAMS

De TPMPARAMS structuur bevat uitgebreide parameters voor de functie TrackPopupMenuEx.

 typedef struct tagTPMPARAMS {UINT cbSize; 
    RECT rcExclude; 
} TPMPARAMS, VER * LPTPMPARAMS 
 

Leden

cbsize
Grootte van structuur, in bytes.
rcExclude
Rechthoek uit te sluiten wanneer het venster, in schermcoördinaten positionering.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van de menu's, Menu structuren, TrackPopupMenuEx, rechthoek