GetMenuItemRect

De GetMenuItemRect functie haalt de rechthoek voor het opgegeven menu-item.

BOOL GetMenuItemRect ()  HWND  hWnd,  HMENU  hMenu,  UINT  uItem,  LPRECT  lprcItem  );
 

Parameters

hWnd
Ingang naar het venster met het menu.

Windows NT 5.0 en Windows 98: Als deze waarde NULL is en de parameter hMenu een popup menu vertegenwoordigt, vindt de functie het menuvenster.

hMenu
Ingang naar een menu.
uItem
Op nul gebaseerde positie van het menu-item.
lprcItem
Pointer naar een RECT structuur die de rechthoek van het opgegeven menu item uitgedrukt in schermcoördinaten ontvangt.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Krijgen uitgebreid foutinformatie, gebruiken de GetLastError functie.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Overzicht van de menu's, menufuncties, RECT

Index