Venster klasse menu 's

U kunt een standaardmenu, genaamd een klasse menu, wanneer u zich een venster klasse registreert opgeven. Om dit te doen, toewijzen u de naam van de resource menusjabloon aan het lid lpszMenuName van de structuur van de WNDCLASS gebruikt voor het registreren van de klasse.

Standaard is elk venster het menu klasse voor zijn klasse venster toegewezen dus u niet hoeft expliciet het menu laden en toewijzen aan elk venster. U kunt het menu klasse vervangen door een ander menu handvat in een aanroep naar de functie CreateWindowEx . U kunt ook van een venster menu wijzigen nadat deze is gemaakt met behulp van de functie SetMenu . Voor meer informatie, Zie Venster klassen.

Index