Een Resource Menu-Template laden

Te laden een menusjabloon resource, gebruikt u de functie LoadMenu de greep naar de module waarin de resource en het de menusjabloon-id opgeven. De functie LoadMenu retourneert een menu handvat die u gebruiken kunt om het menu toewijzen aan een venster. Dit venster wordt de menu's eigenaar venster, ontvangen alle berichten gegenereerd door het menu.

Maak een menu van een menusjabloon die al in het geheugen, de LoadMenuIndirect functie. Dit is handig als uw toepassing dynamisch menusjablonen genereert.

Een menu toewijzen aan een venster, gebruik de functie SetMenu of de menu's ingang opgeeft in de parameter hMenu van de CreateWindowEx functie bij het maken van een venster. Een andere manier kunt u een menu toewijzen aan een venster is een menusjabloon opgeven wanneer u zich een venster klasse registreert; de sjabloon identificeert het opgegeven menu als de klasse menu voor dat venster klasse.

Om het systeem automatisch een specifieke menu toewijzen aan een venster, geef de menu's sjabloon wanneer u van het venster klasse registreren. De sjabloon identificeert het opgegeven menu als de klasse menu voor die klasse venster. Dan, wanneer u een venster van de opgegeven klasse maakt, het systeem automatisch de opgegeven menu wordt toegewezen aan het venster.

Maak een menu klasse, de id van de resource menusjabloon omvatten als het lid lpszMenuName van een WNDCLASS structuur en vervolgens het adres van de structuur worden doorgeven aan de functie RegisterClass.

Index