Muis Input structuren

De volgende strucutres worden gebruikt met muisinvoer.

MOUSEMOVEPOINT
TRACKMOUSEEVENT

Index