ReleaseCapture

De functie ReleaseCapture de muis vangen van een venster in de huidige thread releases en normale muis input processing herstelt. Een venster dat de muis heeft gevangen ontvangt alle muisinvoer, ongeacht de positie van de cursor, behalve wanneer een muisknop drukt terwijl de cursor hotspot in het venster van een andere thread is wordt geklikt.

BOOL ReleaseCapture(VOID) 

Parameters

Deze functie heeft geen parameters.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

Een toepassing deze functie wordt aangeroepen na het aanroepen van de functie SetCapture.

Windows 95:Het venster dat aan het verliezen is het vangen van de muis een WM_CAPTURECHANGED bericht veroorzaakt ReleaseCapture bellen.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Muis Input overzicht, muis Input functies, GetCapture, SetCapture, WM_CAPTURECHANGED

Index