GetCapture

De GetCapture functie haalt de handle van het venster (indien aanwezig) die de muis heeft gevangen. Slechts één venster tegelijk kan vangen de muis; Dit venster krijgt muis input al of niet de cursor zich binnen haar grenzen.

HWND GetCapture(VOID) 

Parameters

Deze functie heeft geen parameters.

Retourwaarden

De retourwaarde is de greep van het Opnamevenster gekoppeld aan de huidige thread. Als geen venster in de thread heeft gevangen de muis, is de retourwaarde NULL.

Opmerkingen

Een retourwaarde NULL betekent niet dat geen andere draad of proces in het systeem heeft gevangen de muis; het betekent gewoon dat de huidige thread heeft de muis niet gevangen.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Muis Input overzicht, muis Input functies, ReleaseCapture, SetCapture

Index