WM_MBUTTONDOWN

De WM_MBUTTONDOWN bericht is geplaatst wanneer de gebruiker op de middelste muisknop drukt terwijl de cursor zich in het clientgebied van een venster. Als de muis niet is vastgelegd, wordt het bericht is gepost naar het venster onder de cursor. Anders, het bericht is gepost naar het venster dat de muis heeft gevangen.

WM_MBUTTONDOWN fwKeys = wParam;        / / sleutel vlaggen xPos = LOWORD(lParam);  / / horizontale positie van de cursor yPos = HIWORD(lParam);  / / verticale positie van de cursor 
 

Parameters

fwKeys
Waarde van wParam. Geeft aan of verschillende virtuele toetsen gedaald zijn. Deze parameter kan bestaan uit een willekeurige combinatie van de volgende waarden:
Waarde Beschrijving
MK_CONTROL Instellen als de ctrl-toets ingedrukt is.
MK_LBUTTON Als de linker mouse button down is ingesteld.
MK_MBUTTON Instellen als de middelste muisknop ingedrukt is.
MK_RBUTTON Instellen als de rechter muisknop ingedrukt is.
MK_SHIFT Instellen als de shift-toets ingedrukt is.

xPos
Waarde van het woord van de lage-orde van lParam. Hiermee geeft u de x-co÷rdinaat van de cursor. De co÷rdinaat is ten opzichte van de linkerbovenhoek van het gebied.
yPos
Waarde van de eersterangs woord van lParam. Geeft de y-co÷rdinaat van de cursor. De co÷rdinaat is ten opzichte van de linkerbovenhoek van het gebied.

Retourwaarden

Als een toepassing wordt dit bericht verwerkt, moet het nul terugkeren.

Opmerkingen

Een toepassing kan de macro MAKEPOINTS gebruiken de parameter lParam omzetten in een punten structuur.

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Muis Input overzicht, muis Input berichten, GetCapture, MAKEPOINTS, punten, SetCapture, WM_MBUTTONDBLCLK, WM_MBUTTONUP

Index