DispatchMessage

De DispatchMessage functie verzendt een bericht naar een venster procedure. Het is meestal gebruikt om te verzenden een bericht opgehaald door de functie GetMessage.

 Lang DispatchMessage) CONST MSG  * lpmsg / / aanwijzer structuur met bericht);
 

Parameters

lpmsg
Aanwijzer naar een MSG -structuur die het bericht bevat.

Retourwaarden

De retourwaarde geeft de resultaatwaarde van de procedure venster. Hoewel de betekenis ervan hangt af van het bericht wordt verzonden, wordt in het algemeen de retourwaarde genegeerd.

Opmerkingen

De MSG -structuur moet geldige bericht waarden bevatten. Als de parameter lpmsg naar wijst een WM_TIMER -bericht en de parameter lParam van het WM_TIMER-bericht is niet NULL, lParam verwijst naar een functie die is aangeroepen in plaats van de procedure venster.

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.
Unicode:Ge´mplementeerd als Unicode en ANSI-versies van Windows NT.

Zie ook

Berichten en bericht wachtrijen overzicht, bericht en bericht wachtrij functies, GetMessage, MSG, PeekMessage, TranslateMessage, WM_TIMER

Index