WaitMessage

De functie WaitMessage levert controle aan andere threads wanneer een thread geen andere berichten in de berichtenwachtrij heeft. De functie WaitMessage onderbreekt de draad en geeft geen resultaat totdat een nieuw bericht is geplaatst in de berichtenwachtrij van de thread.

BOOL WaitMessage(VOID) 

Parameters

Deze functie heeft geen parameters.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

Merk op dat WaitMessage geen resultaat geeft als er ongelezen input in de berichtenwachtrij is nadat de draad heeft een functie om te controleren de wachtrij genoemd. Dit is omdat functies zoals PeekMessage, GetMessage, GetQueueStatus, WaitMessage, MsgWaitForMultipleObjects, en MsgWaitForMultipleObjectsEx de wachtrij controleren en vervolgens de statusgegevens voor de wachtrij wijzigen zodat de input is langer als nieuw beschouwd. Een daarop volgende aanroep naar WaitMessage zal niet terugkeren tot nieuwe input van het opgegeven type arriveert. De bestaande ongelezen input (ontvangen voorafgaand aan de laatste keer dat de draad gecontroleerd de wachtrij) wordt genegeerd.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Berichten en bericht wachtrijen overzicht, bericht en bericht wachtrij functies, GetMessage, PeekMessage

Index