ReplyMessage

De ReplyMessage functie wordt gebruikt om te antwoorden op een bericht wordt verzonden door de SendMessage -functie zonder controle terug te keren naar de functie die SendMessage aangeroepen.

BOOL ReplyMessage ()  LRESULT  lResult / / message-specifieke antwoorden);
 

Parameters

lResult
Hiermee geeft u het resultaat van de verwerking van berichten. De mogelijke waarden zijn gebaseerd op het bericht dat wordt verzonden.

Retourwaarden

Als de aanroepende draad was een boodschap van een andere thread of proces verwerking, is de retourwaarde aan nul.

Als de aanroepende draad een boodschap van een andere thread of proces niet verwerkt was, is de retourwaarde nul.

Opmerkingen

Door deze functie, kunt het venster procedure die het bericht ontvangt de thread die SendMessage te voeren alsof de draad die het bericht ontvangt teruggekeerd besturingselement genoemd. Ook blijft de thread die de functie ReplyMessage roept lopen.

Als het bericht niet via SendMessage verzonden is of als het bericht is verzonden door dezelfde thread, heeft ReplyMessage geen effect.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Berichten en bericht wachtrijen overzicht, bericht en bericht wachtrij functies, InSendMessage, SendMessage