WM_MDICASCADE

Een toepassing verzendt het bericht WM_MDICASCADE naar een meerdere interface (MDI) client documentvenster te regelen alle haar kind Vensters in een cascade-indeling.

WM_MDICASCADE wParam = (WPARAM) (UINT) fuCascade; / vlag lParam cascade / = 0;             / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

fuCascade
Waarde van wParam. Hiermee geeft u een trapsgewijze vlag. De enige vlag die momenteel beschikbaar, MDITILE_SKIPDISABLED, verhindert dat handicap MDI kind windows worden trapsgewijze.

Retourwaarden

Als het bericht is gelukt, is de resultaatwaarde TRUE.

Als het bericht is mislukt, is de geretourneerde waarde FALSE.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Meerdere Document Interface overzicht, meerdere Document Interface berichten, WM_MDIICONARRANGE, WM_MDITILE

Index