LB_GETITEMHEIGHT

Een toepassing verzendt een bericht van de LB_GETITEMHEIGHT voor het ophalen van de hoogte van items in een keuzelijst.

LB_GETITEMHEIGHT wParam = index (WPARAM);    / / index lParam, punt = 0;                 / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

index
Waarde van wParam. Hiermee geeft u de op nul gebaseerde index van het item in de lijst. Deze index wordt alleen gebruikt als de keuzelijst de stijl van LBS_OWNERDRAWVARIABLE heeft; anders moet het nul.

Windows 95 en Windows 98: De parameter wParam is beperkt tot 16-bits waarden. Dit betekent keuzelijsten kunnen niet meer dan 32.767 objecten bevatten. Hoewel het aantal items beperkt is, wordt de totale grootte in bytes van de items in een keuzelijst alleen beperkt door beschikbaar geheugen.

Retourwaarden

De geretourneerde waarde is de hoogte, in pixels, van elk item in de keuzelijst. De geretourneerde waarde is de hoogte van het item dat wordt opgegeven door de index -parameter als de keuzelijst de LBS_OWNERDRAWVARIABLE stijl heeft. De retourwaarde is LB_ERR als een fout optreedt.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Lijst vakken overzicht, lijst vak berichten, LB_SETITEMHEIGHT