LB_GETSELCOUNT

Een toepassing verzendt een bericht LB_GETSELCOUNT om op te halen van het totale aantal geselecteerde items in een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden.

LB_GETSELCOUNT wParam = 0; / / niet gebruikt; moet nul lParam = 0; / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

Dit bericht heeft geen parameters.

Retourwaarden

De geretourneerde waarde is het aantal geselecteerde items in de keuzelijst. Als de keuzelijst een keuzelijst met enkelvoudige selectie is, is de retourwaarde LB_ERR.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Lijst vakken overzicht, lijst vak berichten, LB_SETSEL

Index