LBN_SETFOCUS

Een toepassing verzendt het LBN_SETFOCUS-bericht wanneer een keuzelijst focus van het toetsenbord ontvangt. Het bovenliggende venster van het lijst ontvangt dit bericht door het bericht WM_COMMAND.

LBN_SETFOCUS idListBox = (int) LOWORD(wParam);  / / id van lijst box hwndListBox = lParam (HWND);       / / verwerken keuzelijst 
 

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Lijst vakken overzicht, WM_COMMAND lijst vak berichten, LBN_KILLFOCUS,

Index