LBN_SELCANCEL

Een toepassing verzendt het bericht LBN_SELCANCEL wanneer de gebruiker de selectie in een keuzelijst annuleert. Het bovenliggende venster van het lijst ontvangt dit bericht door het bericht WM_COMMAND.

LBN_SELCANCEL idListBox = (int) LOWORD(wParam);  / / id van lijst box hwndListBox = lParam (HWND);       / / verwerken keuzelijst 
 

Opmerkingen

Deze melding alleen van toepassing op keuzelijsten van de LBS_NOTIFY stijl.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Lijst vakken overzicht, WM_COMMAND lijst vak berichten, LB_SETCURSEL, LBN_DBLCLK, LBN_SELCHANGE,

Index