LB_SETHORIZONTALEXTENT

Een toepassing verzendt een bericht LB_SETHORIZONTALEXTENT stelt de breedte, in pixels, waarmee een keuzelijst kan worden verschoven horizontaal (de schuifbare breedte). Als de breedte van de keuzelijst kleiner dan deze waarde is, wordt de horizontale schuifbalk horizontaal verschoven items in de keuzelijst. Als de breedte van de keuzelijst gelijk aan of groter is dan deze waarde is, is de horizontale schuifbalk verborgen.

LB_SETHORIZONTALEXTENT wParam = (WPARAM) cxExtent; / / horizontaal schuiven breedte lParam = 0;                 / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

cxExtent
Waarde van wParam. Hiermee geeft u het aantal pixels waarmee de keuzelijst kan worden geschoven.

Windows 95 en Windows 98: De parameter wParam is beperkt tot 16-bits waarden.

Retourwaarden

Dit bericht geeft niet als resultaat een waarde.

Opmerkingen

Reageer op het bericht van de LB_SETHORIZONTALEXTENT, moet de keuzelijst zijn gedefinieerd met de stijl WS_HSCROLL.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Lijst vakken overzicht, lijst vak berichten, LB_GETHORIZONTALEXTENT

Index