LB_GETITEMRECT

Een toepassing boodschap een LB_GETITEMRECT om op te halen van de afmetingen van de rechthoek die het item in een keuzelijst als het momenteel wordt weergegeven in de keuzelijst grenzen.

LB_GETITEMRECT wParam = index (WPARAM);            / / index lParam, punt = lprc (LPARAM) (RECT verre *); / / adres van rechthoek 
 

Parameters

index
Waarde van wParam. De op nul gebaseerde index aangeeft van het item.

Windows 95 en Windows 98: De parameter wParam is beperkt tot 16-bits waarden. Dit betekent keuzelijsten kunnen niet meer dan 32.767 objecten bevatten. Hoewel het aantal items beperkt is, wordt de totale grootte in bytes van de items in een keuzelijst alleen beperkt door beschikbaar geheugen.

lprc
Waarde van lParam. Pointer naar een coördinaten RECT structuur die de client ontvangt voor het item in de keuzelijst.

Retourwaarden

Als een fout optreedt, is de retourwaarde LB_ERR.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Lijst vakken overzicht, lijst vak berichten, RECT

Index