OemKeyScan

De functie OemKeyScan kaarten OEM ASCII-codes 0 tot en met 0x0FF in de OEM scan codes en shift Staten. De functie biedt informatie waarmee een programma aan OEM tekst verzenden naar een ander programma door invoer van het toetsenbord simulatie.

(DWORD-OemKeyScan WORD  wOemChar / / ASCII waarde van OEM-tekenset);
 

Parameters

wOemChar
Hiermee geeft u de ASCII-waarde van de OEM-tekenset.

Retourwaarden

Het woord van lagere orde van de resulterende waarde bevat de Scancode van de van de gegeven OEM-tekenset en de eersterangs woord bevat de verschuiving staat, die kan bestaan uit een combinatie van de volgende vlag bits.

Bits Betekenis
1 Beide shift-toets is ingedrukt.
2 Beide ctrl-toets is ingedrukt.
4 Beide alt-toets is ingedrukt.
8 De Hankaku-toets is ingedrukt
16 Gereserveerd (gedefinieerd door het stuurprogramma voor het toetsenbord lay-out).
32 Gereserveerd (gedefinieerd door het stuurprogramma voor het toetsenbord lay-out).

Als het teken niet worden geproduceerd door een enkele toetsaanslag met behulp van de huidige toetsenbordindeling, is de retourwaarde 0xFFFFFFFF.

Opmerkingen

Deze functie biedt geen vertalingen voor tekens waarvoor ctrl + alt of dode toetsen. Tekens niet vertaald door deze functie moeten worden gekopieerd door simulatie van invoer met behulp van de alt + toetsenbord mechanisme. De toets numlock moet zijn uitgeschakeld.

Deze functie biedt geen vertalingen voor tekens die niet kunnen worden getypt met één toetsaanslag met behulp van de huidige toetsenbordindeling, zoals tekens met diakritische tekens die dode toetsen. Tekens niet vertaald door deze functie kunnen worden gesimuleerd met behulp van de alt + toetsenbord mechanisme. De toets numlock moet op.

Deze functie wordt geïmplementeerd met behulp van de functie VkKeyScan.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Toetsenbord Input overzicht, toetsenbord Input functies, VkKeyScan

Index