Virtual-Key Codes beschreven

De parameter wParam van een toetsaanslag bericht bevat de virtuele-sleutel code van de toets die werd ingedrukt of losgelaten. Een venster procedure verwerkt of negeert een toetsaanslag bericht, afhankelijk van de waarde van de virtuele-toonsoort wetboek.

Een typische venster procedure verwerkt alleen een kleine subset van berichten aan de toetsaanslag die het ontvangt, en wordt de rest genegeerd. Bijvoorbeeld, misschien een procedure venster verwerken alleen WM_KEYDOWN toetsaanslag berichten, en alleen degenen die virtual-key codes voor de cursortoetsen verkeer, shift-toetsen (ook genaamd bedieningstoetsen) en functietoetsen bevatten. Een typische venster procedure verwerkt toetsaanslag berichten van tekentoetsen niet. In plaats daarvan gebruikt het de TranslateMessage -functie het bericht omzetten in karakter-berichten. Voor meer informatie over TranslateMessage en karakter-berichten, Zie Karakter berichten.

Index