WM_KEYUP

Het WM_KEYUP bericht is gepost naar het venster met de toetsenbordfocus wanneer een overige toets wordt losgelaten. Een overige sleutel is een sleutel die is ingedrukt wanneer de alt-toets niet is ingedrukt, of een toetsenbord toets die wordt ingedrukt wanneer een venster de focus van het toetsenbord heeft.

 WM_KEYUP nVirtKey = wParam (int);    / / virtuele-sleutel code lKeyData = lParam;          / / sleutel gegevens 
 

Parameters

nVirtKey
Waarde van wParam. Hiermee geeft u het virtuele-sleutel code van de overige toets.
lKeyData
Waarde van lParam. Hiermee geeft u de herhaling tellen, Scancode, uitgebreid-sleutel vlag, context code, vorige sleutel-vlag en overgang-vlag, zoals in de volgende tabel.
Waarde Beschrijving
0–15 Hiermee geeft u de Herhaal aantal voor het huidige bericht. De waarde is het aantal keren die de toetsaanslag is auto-herhaald als gevolg van de gebruiker de toets ingedrukt. De herhaling telling is altijd een voor een WM_KEYUP-bericht.
evenement Hiermee geeft u de Scancode. De waarde hangt af van de original equipment manufacturer (OEM).
24 Hiermee geeft u aan of de sleutel is een uitgebreide sleutel, zoals de rechter alt en ctrl-toetsen die worden weergegeven op een verbeterde 101 - of 102-key toetsenbord. De waarde is 1 als het is een uitgebreide sleutel; anders is het 0.
testsessies Voorbehouden; Gebruik geen.
29 Hiermee geeft u de context-code. De waarde is altijd 0 voor een WM_KEYUP-bericht.
30 Hiermee geeft u de vorige belangrijkste staat. De waarde is altijd 1 voor een WM_KEYUP-bericht.
31 Hiermee geeft u de overgang staat. De waarde is altijd 1 voor een WM_KEYUP-bericht.

Retourwaarden

Een toepassing moet nul retourneren als het dit bericht verwerkt.

Standaardactie

De functie DefWindowProc signaal een WM_SYSCOMMAND naar het venster op het hoogste niveau als de f10-toets of de alt-toets is losgelaten. De parameter wParam van het bericht is ingesteld op SC_KEYMENU.

Opmerkingen

Voor verbeterde 101 en 102-toetsen zijn uitgebreide sleutels de juiste alt en ctrl-toetsen op het hoofdgedeelte van het toetsenbord; de ins, del, home, einde, page up, page down en pijltoetsen in de clusters aan de linkerkant van het numerieke toetsenblok; en de kloof (/) en ga sleutels in het numerieke toetsenblok. Andere toetsenborden kunnen ondersteunen de bit uitgebreid-sleutel in de parameter lKeyData.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Toetsenbord Input overzicht, toetsenbord Input berichten, DefWindowProc, WM_KEYDOWN, WM_SYSCOMMAND

Index