UnregisterHotKey

De UnregisterHotKey functie bevrijdt een hete sleutel die eerder is geregistreerd door de aanroepende thread.

BOOL UnregisterHotKey ()  HWND  hWnd, / / venster hete sleutel is gekoppeldintid / / id van hete sleutel);
 

Parameters

hWnd
Ingang naar het venster dat hoort bij de hete sleutel vrij te laten. Deze parameter moet NULL als de sneltoets niet gekoppeld aan een venster is.
id
Hiermee geeft u de id van de sneltoets te worden bevrijd.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Toetsenbord Input overzicht, toetsenbord Input functies, RegisterHotKey, WM_HOTKEY

Index