GetKeyNameText

De GetKeyNameText functie haalt een tekenreeks die de naam van een sleutel vertegenwoordigt.

int () GetKeyNameText LANGE  lParam, / / tweede parameter van toetsenbord berichtLPTSTRlpString, / / aanwijzer aan buffer voor sleutelnaamintnSize / / maximale lengte van sleutelnaam string lengte);
 

Parameters

lParam
Hiermee geeft u de tweede parameter van het toetsenbord bericht (zoals WM_KEYDOWN) om te worden verwerkt. De functie interpreteert de volgende gedeelten van lParam.
Bits Betekenis
evenement Code scannen.
24 Uitgebreid-sleutel vlag. Sommige toetsen op een uitgebreid toetsenbord onderscheidt.
25 "Don't care" bit. De toepassing aanroepen deze functie stelt deze bit om aan te geven dat de functie geen onderscheid tussen links en rechts ctrl en shift-toetsen, bijvoorbeeld gemaakt moet.

lpString
Aanwijzer naar een buffer die de sleutelnaam ontvangt.
nSize
Hiermee wordt de maximumlengte in tekens, van de sleutelnaam, inclusief de afsluitende null-teken. (Deze parameter moet gelijk zijn aan de grootte van de buffer waarnaar door de parameter lpString .)

Retourwaarden

Als de functie slaagt, wordt een op null eindigende tekenreeks naar de gegeven buffer gekopieerd, en de geretourneerde waarde is de lengte van de tekenreeks, in tekens, niet tellen het afsluitende null-teken.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

De indeling van de sleutelnaam tekenreeks is afhankelijk van de huidige toetsenbordindeling. Het toetsenbordstuurprogramma onderhoudt een lijst van namen in de vorm van tekenreeksen voor sleutels met de naam uit meer dan één teken. De sleutelnaam is vertaald volgens de indeling van de momenteel geïnstalleerde toetsenbord. De naam van een sleutel karakter is het teken zelf. De namen van dode toetsen zijn gespeld uit volledig.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.
Unicode:Geïmplementeerd als Unicode en ANSI-versies van Windows NT.

Zie ook

Toetsenbord Input overzicht, toetsenbord Input functies

Index