Met behulp van de navigatietoetsen

In het clientgebied van het venster toont een venster die meestal toetsenbordinvoer ontvangt de tekens die de gebruiker typt. Een venster moet een caret-teken gebruiken om aan te geven van de positie in het clientgebied waar het volgende teken wordt weergegeven. Het venster moet ook maken en de caret weergeven als dit de toetsenbordfocus van het besturingselement, en verbergen en vernietigen de caret wanneer het de focus verliest. Een venster kunt deze bewerkingen uitvoeren in de verwerking van de WM_SETFOCUS en WM_KILLFOCUS berichten. Zie voor meer informatie over caret caret.

Index